Wachttijden

Er zijn op dit moment geen wachttijden in de praktijk. Dit geldt voor de generalistische en de specialistische zorg.

Aanmelden is niet mogelijk in april en mei 2021. De praktijk is in die periode zeer beperkt bereikbaar.

Voor dringende vragen kunt u een beroep doen op uw huisarts, praktijkondersteuner of andere hulpverlener, zoals met u is besproken.

NB: voor alle verzekerden in Nederland geldt: als u geen voor u passende behandelaar kunt vinden (met een aanvaardbare wachttijd) dan kunt u zich tot uw verzekeraar wenden en vragen om “wachtlijstbemiddeling” (ofwel: hulp bij het zoeken van een goede mogelijkheid om de benodigde hulp te krijgen bij het verwezenlijken van uw doelen).

(Update: 06-04-2021)