Therapie

“The future is always beginning now” (Mark Strand)

Inderdaad: vandaag is het begin van de toekomst, elke dag weer.
Dat is een belangrijk uitgangspunt in het werk dat we in een therapie verrichten.

Problemen kunnen een enorme invloed hebben op allerlei aspecten van ons leven, wanneer ze ons levensgeluk steeds meer verdringen. We kunnen er zelfs aan wennen dat dit het “gewone leven” is, dat onze relaties, gezinsleven en ons werk of schoolleven aantast. ” Zo ben ik / is het nu eenmaal”, hoor je dan. Er zijn dan allerlei verklaringen waarom het zover gekomen is en waardoor het heel moeilijk zal zijn om iets te veranderen.

Dat hoeft echter niet zo te zijn. We kunnen ook ons richten op de sterke kanten, de talenten en hulpbronnen die we hebben. Door deze beter en vaker te gebruiken, kan er een koerswijziging teweeg worden gebracht. We gaan op zoek naar en bouwen aan een meer gewenste toekomst. Daarbij zullen we ook gebruik maken van wat er al is aan kennis, vaardigheden en succeservaringen.