Vergoeding

Om na te gaan of u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit het basispakket door uw verzekeraar, kunt u de antwoorden op de volgende vragen gebruiken:

  • Bent u in het bezit van een geldige verwijzing? Zo nee, dan krijgt u in het algemeen geen vergoeding.
  • Wat wordt in de verwijzing omschreven als problematiek?
  • Is er sprake van problematiek die binnen de verzekerde zorg valt? Voorbeelden van problematiek die buiten de basisverzekering valt: werk-gerelateerde problemen, relatie-problemen, aanpassingsstoornissen. NB: Sommige aanvullende pakketten vergoeden wel een aantal sessies voor deze categorieën. Dit kunt u in uw polis nagaan of bij uw verzekeraar navragen.
  • Bij welke verzekeraar bent u aangesloten?
  • Bent u verzekerd bij de CZ-groep, dan valt de zorg onder “gecontracteerde zorg”. Voor alle andere situaties geldt in principe dat de behandeling valt onder “on-gecontracteerde zorg”.
  • Wat voor soort polis hebt u? Is dat een polis met vrije keuze van arts/ziekenhuis/hulpverlener, dan wordt on-gecontracteerde zorg volledig vergoed tot het gangbare tarief. Hebt u een natura- of een budgetpolis (een polis waar u alleen bij gecontracteerde artsen/ziekenhuizen/hulpverleners volledige vergoeding krijgt), dan moet u waarschijnlijk een gedeelte zelf bijbetalen. Hoe groot dat gedeelte is, hangt weer af van uw polis.
  • Voor de gecontracteerde zorg hanteert de verzekeraar meestal ook een jaarlijks budgetplafond (een maximum-bedrag dat een hulpverlener of instelling per jaar mag declareren). Als dit plafond in de loop van het jaar al bereikt wordt, kan dat betekenen dat ik geen nieuwe behandelingen kan starten voor die verzekeraar in het lopende jaar (tenzij de verzekeraar bereid is een uitzondering te maken).

Voor verdere vragen of toelichting, kunt u altijd bellen of mailen (met uw verzekeraar, uw verwijzer of met mij).