Informatie

Samen met u onderzoek ik welke beperkingen er zijn (zaken waar we geen of nauwelijks invloed op hebben) en waar de problemen zitten (zaken die in principe wél oplosbaar zijn). Verder inventariseren we de mogelijkheden en hulpbronnen (denk aan: talenten, eerdere oplossingsstrategieën die nuttig waren, sociale steun, praktische hulpmiddelen etc.). Dat zijn er vaak veel meer dan men aanvankelijk had gedacht!

De centrale vraag hierbij is steeds: wat hoopt u te kunnen veranderen met behulp van de gesprekken?

Neem voor het maken van een afspraak contact op.

Download Patiëntenflyer Zorgverzekeringen