Informatie

Samen met de cliënt onderzoekt Van Oorschot psycholoog welke beperkingen er zijn (zaken waar we geen of nauwelijks invloed op hebben) en waar de problemen zitten (zaken die in principe wél oplosbaar zijn). Verder inventariseren ze de mogelijkheden en hulpbronnen van de cliënt (denk aan: talenten, eerdere oplossingsstrategieën die nuttig waren, sociale steun, praktische hulpmiddelen etc.). Dat zijn er vaak veel meer dan men aanvankelijk had gedacht!

Neem voor het maken van een afspraak contact op.

Download Patiëntenflyer Zorgverzekeringen