DBC-systeem

DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie.

Het systeem werkt als volgt:

1 Er moet een Diagnose gesteld worden en dit moet volgens het systeem van de DSM-4 of -5 (vanaf 2017).

2 Ik noteer alle tijd die ik besteed aan uw behandeling (gesprekken, verslaglegging, overleg, onderzoek etc) in een speciaal daarvoor gemaakt geautomatiseerd systeem.

3 Aan het einde van de behandeling of na 365 dagen, moet ik de DBC sluiten. Het systeem telt dan alle tijd (in minuten) bij elkaar op en krijgt dan de totaal-tijd.

4 Deze totaal-tijd valt binnen een bepaalde categorie. Deze zijn verschillend in omvang. Zo is er bijvoorbeeld een reeks 1-100 minuten, 100-200, 200-400, 400-800, 800-1800, 1800-3600.

5 Elke combinatie van een diagnose-groep en een tijdscategorie heeft in het systeem een eigen code. Deze code wordt naar de verzekeraar gestuurd.

6 Elke code heeft een eigen prijskaartje. Deze worden elk jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. (zie de site van de NZA).